3×3EYES 〜聖魔覚醒〜 パチスロ 単独ボーナス確率

※編集部調べ

3×3EYES 〜聖魔覚醒〜 パチスロ 単独ボーナス確率

単独ボーナス確率
設定 赤7BIG 青7BIG
1 1/5957.8 1/9362.3
2
C 1/10922.7 1/16384.0
5 1/5461.3 1/8192.0
6 1/5041.2 1/7281.8
設定 REG 合算
1 1/3640.9 1/1820.4
2 1/3449.3 1/1771.2
C 1/675.6 1/612.5
5 1/2849.4 1/1524.1
6 1/2114.1 1/1236.5